Potvrdi odabir krova
Odaberite svoj objekt na solarnoj mapi kako bi započeli procjenu solarnog potencijala na vašem objektu

Podaci o odabranom objektu:

Ukupna površina krova: 0 m2
Površina korisnog dijela krova: 0 m2
Ukupni potencijal krova: 0 kW
Potencijal korisnog dijela krova: 0 kW
Odaberite prosječni iznos mjesečnog računa u eurima
za električnu energiju u Vašem kućanstvu
Vaša snaga elektrane
Samostalno financiranje
Investicijski trošak

Godišnje uštede

Period povrata investicija

Ukupna dobit*

Financiranje od strane FZOEU
Investicijski trošak

Godišnje uštede

Period povrata investicija

Ukupna dobit*

*Nakon isteka životnog vijeka elektrane (23 godine)
Vaš potencijal smanjenja ugljičnog dioksida
tCO2

*U životnom vijeku elektrane

Uštede CO2 odgovaraju

Smanjenju

na cesti u godini dana
Smanjenju

relacija Vinkovci-Osijek
Volumenu

pojedinačnog volumena 2.500 m3
Odlučite se za solarnu elektranu
na krovu vaše kuće
Dovedite energiju sunca u Vaš dom
Put do solarne elektrane
1
Informiranje o svim koracima od ideje do realizacije
Inicijalnu procjenu potencijala Vašeg krova za postavljanje solarne elektrane možete napraviti pomoću solarne mape, a za više informacija kontaktirajte stručnjake dostupne na Vašem području.
2
Izrada glavnog projekta
Glavni projekt potreban je prilikom podnošenja prijave na sufinanciranje (FZOEU), podnošenja zahtjeva za provjeru mogućnosti priključenja (HEP) te prilikom izgradnje solarne elektrane (izvođač radova).
3
Ishodovanje dozvola i komunikacija sa HEP ODS
Korisnik mora podnijeti zahtjev za provjeru mogućnosti priključenja proizvodnog postrojenja nakon čega dobiva obavijest o mogućnosti priključenja i ponudu za opremanje obračunskog mjernog mjesta.
4
Pronalazak izvođača radova i dobavljača opreme
Izgradnja solarne elektrane ključ u ruke osim same instalacije obuhvaća i dobavu opreme, nadzor, ispitivanje, mjerenje i puštanje u pogon.
5
Izgradnja solarne elektrane te puštanje u rad
Kvalitetno vođenje projekta izgradnje solarne elektrane ključ je iskorištavanja punog potencijala solarne energije.
6
Sklapanje ugovora o otkupu električne energije
Opskrbljivači električne energije dužni su preuzeti viškove proizvedene električne energije iz solarne elektrane i zbog toga je potrebno sklopiti ugovor o otkupu. Korisnik nije u obvezi sklopiti ugovor o otkupu s trenutnim opskrbljivačem, već isti može sklopiti s bilo kojim opskrbljivačem na tržištu.